Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי

₪1,200.00
מק"ט: 17175

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Insolvency and Economic Rehabilitation Law

דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' גבריאל הלוי: דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' גבריאל הלוי: דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כרכים: 2
אודות הספר

לראשונה, ספר יסודי ומקיף הדן בחוק החדש. הספר עוסק במצבי חדלות פירעון של החייב היחיד ושל התאגיד. הספר מעודכן לאור כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 לתוקף. חוק זה שילב במסגרתו את דיני פשיטת הרגל לשעבר, את דיני פירוק התאגידים לשעבר וחלקים מסוימים מדיני אכיפת החיובים. הספר מתייחס לפן היישומי של הדין בבתי המשפט, בפני הרשויות המנהליות ומחוץ אליהם.

הספר דן בין היתר בנושאים הבאים:

 • חדלות פירעון ושיקומו הכלכלי של היחיד
 • הליכים טרומיים
 • בקשה למתן צו לפתיחת הליכים
 • הכנת הבקשה, הגשתה לבית המשפט והמצאתה לגורמים הרלוונטיים
 • ההכנה להחלטה בבקשת החייב
 • הסעד הזמני המיוחד בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • צו לפתיחת הליכים
 • בבקשת נושה או בבקשת היועץ המשפטי לממשלה
 • פעולות הנושים בעקבות מתן הצו
 • כינוס אסיפת נושים ומינוי ועדת נושים
 • תקיפה משפטית של צו שניתן לבקשת נושה
 • שיקומו הכלכלי של היחיד, פירעון החובות והפטר היחיד מחובותיו
 • תקופת הביניים: ממתן הצו עד למתן הצו לשיקום כלכלי
 • ניהול קופת הנשייה ופירעון החובות
 • סדר הפירעון ואופן החלוקה
 • סיום הליכי חדלות הפירעון בהפטר היחיד מחובותיו
 • חדלות פירעון ושיקומו הכלכלי של התאגיד
 • בקשה למתן צו לפתיחת הליכים
 • חזקות להוכחת חדלות פירעון התאגיד והפרכתן
 • בקשת התאגיד החייב
 • שיקומו הכלכלי של התאגיד
 • הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי
 • פירוק התאגיד
 • הפעלת התאגיד בפירוק
 • פירעון חובות התאגיד: סדר הפירעון ואופן החלוקה
 • סיום הליכי פירוק התאגיד
 • מסלול חדלות הפירעון בלשכת ההוצאה לפועל
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי, הוא מבכירי המשפטנים בארץ ובעולם. ספריו ומאמריו הרבים זוכים להערכה רבה בארץ ובעולם, חלקם אף תורגם לשפות שונות בעולם והם מהמצוטטים ביותר בתחומם. הלכות רבות נקבעו בהסתמך על כתיבתו. פרופ' הלוי מכהן כפרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, כחבר הוועדה הבוחנת בלשכת עורכי הדין בישראל ובתפקידים נוספים בארץ ובעולם.

Mobile version: Enabled