Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אשרות לניוד מומחים לישראל

₪450.00 ₪350.00
מק"ט: 11986

מחברים: צבי קן-תור, עו"ד; עמית עכו, עו"ד

Visas for the Relocation of Experts to Israel

דיני עבודה: צבי קן-תור עו
אודות הספר

הספר דן בעקרונות ובנהלים של קבלת אשרות מומחה, אשרות מבקר וכן מידע כללי אודות אשרות וסוגיות שונות הקשורות לנושא. הספר כולל דיון מפורט לצד הוראות מפורטות שהן בבחינת "מורה דרך" להליך של ניוד גלובלי של מומחים, אשר הפך לחלק משגרת העסקים של חברות, תעשיות, ומדינות מוצא ויעד שונות.

הספר נועד לסייע ולהעניק כלים משפטיים וכלים מעשיים לעורך הדין וכל מי שמעורב בתהליך ניוד מומחים זרים לישראל.

בין הנושאים הנידונים בספר:

 • תחולת דיני העבודה בישראל על מומחים זרים
 • העסקת מומחים זרים בתחומים שונים
 • רשות האוכלוסין וההגירה
 • שוהים בלתי חוקיים בישראל
 • ניהול תהליך ניוד מומחים
 • דיני האזרחות בישראל
 • מבקרים עסקיים בישראל
 • אומנים ושחקנים זרים
 • מומחים זרים – סוגיות מיוחדות
 • מסעדות אתניות
 • תחולת דיני העבודה בישראל על עובדים זרים
 • מבקרים עסקיים בישראל
 • אכיפה וענישה
אודות המחברים

עו"ד עמית עכו הינו השותף המייסד של משרד עוה"ד קן-תור & עכו, ומכהן כחבר וועדת עובדים זרים בלשכת עורכי הדין הישראלית. עו"ד עכו מייעץ כבדרך קבע לחברות ישראליות ובין לאומיות הפועלות בישראל, וזקוקות לידע לניסיונו על מנת להוציא לפועל פרויקטים רחבי היקף בישראל.

עו"ד צבי קן-תור הינו השותף המנהל של משרד עוה"ד קן-תור & עכו, ומכהן כמייסד של "איגוד הרילוקיישן הישראלי", ואף שימש כנשיא האיגוד במשך תקופה של כ – 10 שנים. עו"ד קן-תור כיו"ר וועדת האשרות של לשכת המסחר ישראל-אמריקה.

.
פרק א': מבוא הפרק נכתב על ידי עו"ד צבי קן־תור | 1.1 עתיד ניידותם הגלובלית של עובדים | 1.2 המחסור בכוח אדם מיומן | 1.3 ההבחנה בין הגירה לבין ניידות גלובלית של עובדים | 1.3.1 חוקיות | 1.3.2 נכס או נטל | 1.3.3 תקופה והסכמה | 1.3.4 בדיקות רקע, הסמכות, עבר פלילי ומסמכים | 1.3.5 מניעים למעבר | 1.3.6 משפחה ותרבות | פרק ב': רשות האוכלוסין וההגירה הפרק נכתב על ידי עו"ד יצחק לניאדו | 2.1 רקע | 2.2 ייעוד ומטרות | 2.3 מבנה רשות האוכלוסין | 2.3.1 מנהל האוכלוסין | 2.3.2 אגף מרשם ומעמד | 2.3.3 מִנְהָל שירות למעסיקים ועובדים זרים | 2.3.4 מִנְהָל אכיפה וזרים | 2.3.5 מִנְהָל מעברי גבול | 2.4 תהליך הגשת בקשה להעסקת נתין זר בישראל ("מומחים") | 2.5 רשויות האוכלוסין בעולם – הערת המחברים | 2.5.1 בהירות החוק והתקנות ואופן יישומם | 2.5.2 זמני תשובה | 2.5.3 הגינות ההליך | 2.5.4 שוחד, פרוטקציה ועיוות דין | 2.5.5 מערכת משפטית | רשימת מקורות | פרק ג': אזרחות ישראלית והשלכותיה הפרק נכתב על ידי עו"ד יצחק לניאדו | 3.1 כללי | 3.2 רכישת אזרחות ישראלית ודרכון | 3.2.1 כללי | 3.2.2 אזרחות מכוח שבות | 3.2.3 אזרחות מכוח ישיבה בישראל | 3.2.4 אזרחות מכוח לידה | 3.2.5 אזרחות מכוח לידה בישראל וישיבה בה | 3.2.6 אזרחות מכוח אימוץ | 3.2.7 אזרחות מכוח התאזרחות | 3.2.8 אזרחות מכוח הענקה | 3.3 קבלת דרכון ישראלי וסמכות הדיון המשפטית | 3.4 "אזרחות נסתרת" | 3.5 ויתור על אזרחות ישראלית | 3.6 אזרחות כפולה | רשימת מקורות | פרק ד': אכיפה וענישה הפרק נכתב על ידי עו"ד רוית בכרך ועו"ד דניאל אספירו | 4.1 רקע | 4.2 סוגי עבירות | 4.3 יסודות העבירה | 4.3.1 יסוד עובדתי | 4.3.2 יסוד נפשי | 4.4 ענישה | 4.4.1 כתב אישום | 4.4.2 קנס מינהלי | 4.4.3 צו גירוש לעובדים זרים | 4.5 נגד מי מוגש כתב האישום? | 4.6 בית הדין האזורי לעבודה | 4.7 בית הדין לעררים – בית הדין לאזרחות ומעמד | 4.8 השלכותיה של הרשעה פלילית | 4.9 אחריות קפידה של נושא משרה בעבירות על חוק עובדים זרים – עמדת המחברים | 4.9.1 המצב הנוכחי | 4.9.2 המצב הרצוי | 4.9.3 פגיעה בזכויות יסוד | רשימת מקורות | פרק ה': מומחים זרים בישראל הפרק נכתב על ידי עו"ד יואב נוי | 5.1 העסקת מומחים זרים בישראל – רקע | 5.2 מומחה זר כ"עובד זר" במובן חוק עובדים זרים | 5.2.1 כללי | 5.2.2 מהי "עבודה"? | 5.2.3 "עבודה" לעומת "השתלמות" | 5.3 הבחנה בין מומחה זר לבין עובד זר אשר אינו מומחה | 5.3.1 כללי | 5.3.2 רמת התמקצעות | 5.3.3 ידע ומומחיות | 5.3.4 שכר עבודה | 5.3.5 ההיקף הכמותי | 5.3.6 תרומה לכלכלת ישראל | 5.3.7 זהות המומחה הזר | 5.3.8 זיקה למעסיק מסוים | 5.3.9 השכלה גבוהה | 5.3.10 סטטוס כלכלי, חברתי ואישי | 5.4 "מומחה זר" והרשויות בישראל | 5.4.1 נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה | 5.4.2 ועדת בוכריס: קריטריונים להגדרת "מומחה זר" | 5.5 תהליך קבלת היתר להעסקת מומחה זר והארכתו | 5.5.1 הגשת בקשה למנהל ההיתרים | 5.5.2 רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול | 5.5.3 טיפול קונסולרי | 5.5.4 השלמת התהליך | 5.5.5 הארכת האשרה | 5.6 בני משפחתו של מומחה זר | 5.7 האיזון הראוי בין מומחים – עובדים מיומנים – ובין עובדים זרים | 5.7.1 עמדת המחברים – הגישה החלופית | 5.8 תקנות הפטור למעסיקי מומחים זרים | 5.8.1 הדרישות ממומחה זר | רשימת מקורות | פרק ו': מומחים זרים – סוגיות מיוחדות הפרק נכתב על ידי עו"ד שי נמרודי | 6.1 העסקת יהודי תושב חוץ | 6.1.1 המסלול הראשון: העסקה כמומחה זר | 6.1.2 המסלול השני: העסקה בהמלצת הסוכנות היהודית | 6.1.3 המסלול השלישי: העסקה כעולה חדש | 6.1.4 המסלול הרביעי: העסקה כתושב ארעי – "בודק עלייה" | 6.1.5 בני משפחה של יהודים תושבי חוץ המעוניינים לעבוד בישראל | 6.2 חובת שירות צבאי | 6.3 הזמנת מבקר או מומחה ממדינת עימות | 6.4 העסקת בן זוג של אזרח המצוי בהליך מדורג | 6.5 ספורטאים זרים | 6.6 בדרנים ואומנים זרים | 6.7 אנשי אקדמיה | 6.8 רופאים ועובדי רפואה זרים | 6.9 אנשי תקשורת זרים | 6.10 אנשי דת | 6.11 בני משפחה של אנשי סגל דיפלומטי זר | 6.12 העסקה ללא היתר – עצומים פליליים ואזרחיים | 6.12.1 קנסות | 6.12.2 מאסר וסנקציות אחרות | 6.12.3 השלכות נוספות | רשימת מקורות | פרק ז': ספורטאים ואומנים הפרק נכתב על ידי עו"ד שי נמרודי | 7.1 ספורטאים זרים | 7.1.1 המדיניות המשפטית הנוכחית | 7.1.2 התאזרחות ספורטאים בישראל | 7.1.3 דוגמאות נוספות | 7.1.4 ביקורת, מסקנות והמלצות | 7.1.5 כניסתם של ספורטאים ישראלים למדינות ערב | 7.2 בדרנים ואומנים זרים | רשימת מקורות | פרק ח': אקדמיה הפרק נכתב על ידי עו"ד רוית בכרך ועו"ד דניאל אספירו | 8.1 תלמידים וסטודנטים זכאי שבות וזרים | 8.1.1 תלמידים וסטודנטים | 8.1.2 זכאי חוק השבות ח-2 | 8.1.3 תלמידי ישיבה | 8.2 מרצים וחוקרים אורחים | 8.2.1 מרצה או חוקר אורח | 8.2.2 מרצה או חוקר בכיר מצטיין | 8.2.3 חוקר המועסק במסגרת תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי | 8.3 עמדת המחברים | רשימת מקורות | פרק ט': מבקרים עסקיים בישראל הפרק נכתב על ידי עו"ד יצחק לניאדו | 9.1 "מבקר עסקי": הגדרה פרקטית ולא משפטית | 9.2 "מבקר עסקי" – התפישה המקובלת | 9.2.1 מטרת הביקור בישראל ואופיו | 9.2.2 משך השהייה בישראל | 9.2.3 אופי השהייה בישראל | 9.2.4 מהות הזיקה העסקית | 9.2.5 מקום תשלום השכר | 9.3 איזו אשרה כדאי לבקש עבור מבקר עסקי? | 9.4 מעמדו של המבקר העסקי בישראל | 9.5 הגשת הבקשה – בקונסוליה או בישראל | 9.6 הכניסה לישראל | 9.7 הארכת אשרת מבקר | רשימת מקורות | פרק י': העסקת עובדים זרים בענפים שונים הפרק נכתב על ידי עו"ד יצחק לניאדו | 10.1 העסקת עובדים זרים בענפים שונים – מבוא | 10.1.1 כללי | 10.1.2 הצורך בהיתר העסקה | 10.1.3 הסדר הכבילה – אז והיום | 10.2 ענף הבנייה | 10.2.1 כללי | 10.2.2 מי רשאי להגיש בקשה להיתר העסקה בענף הבנייה? | 10.2.3 תהליך קבלת היתר להעסקת עובדים בענף הבנייה – תאגיד מורשה לעומת חברת ביצוע זרה | 10.2.4 ניוד עובדים בענף הבנייה | 10.3 ענף החקלאות | 10.3.1 כללי | 10.3.2 מי רשאי להגיש בקשה להיתר העסקה בענף החקלאות? | 10.3.3 תהליך קבלת היתר להעסקת עובדים בענף החקלאות | 10.3.4 ניוד עובדים בענף החקלאות | 10.4 ענף הסיעוד | 10.4.1 כללי | 10.4.2 הארכת השהייה מעבר ל־63 חודשים | 10.4.3 מי רשאי להגיש בקשה להיתר העסקה בענף הסיעוד, והליך קבלת ההיתר | 10.5 ענף התעשייה | 10.5.1 בג"ץ התאחדות התעשיינים | 10.5.2 הערת המחברים | 10.6 ענף המסעדות האתניות (והמעורבות) | 10.7 ענף המלונאות (בתי מלון באילת) | 10.8 הערת המחברים | רשימת מקורות | פרק י"א: תחולת דיני העבודה בישראל על עובדים זרים הפרק נכתב על ידי עו"ד עמית עכו וע"ד דניאל אספירו | 11.1 תחולת דיני העבודה על עובדים ועל מומחים זרים | 11.1.1 כללי | 11.1.2 משפט העבודה וחוק עובדים זרים | 11.1.3 החמרת אכיפת משפט העבודה ביחס להעסקת עובדים זרים | 11.1.4 השלכות נוספות | 11.1.5 החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה | 11.2 חוזה עבודה | 11.3 ביטוח רפואי וביטוח לאומי | 11.4 מגורים הולמים | 11.5 תשלום השכר | 11.6 שעות עבודה ומנוחה | 11.7 חופשה שנתית | 11.8 פיצויי פיטורים | 11.9 הודעה מוקדמת | 11.10 החזקת דרכון ("עיכוב דרכון") ואחזקת מסמכים של עובד | 11.10.1 עיכוב דרכון | 11.10.2 החזקת מסמכים | 11.11 הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל במועד | 11.12 רשות האוכלוסין וההגירה | 11.13 מעצר מהגרי עבודה וגירושם | רשימת מקורות | פרק י"ב: שוהים בלתי חוקיים בישראל הפרק נכתב על ידי עו"ד רוית בכרך ועו"ד יצחק לניאדו | 12.1 כללי | 12.1.1 שוהים בלתי חוקים אשר נכנסו לישראל באופן חוקי | 12.1.2 מסתננים – שוהים בלתי חוקים אשר נכנסו לישראל שלא דרך מעברי הגבול | 12.2 אמנת האו"ם בדבר מעמדם של הפליטים | 12.2.1 מדיניות ישראל כלפי פליטים | 12.2.1.1 הגנה פרטית | 12.2.1.2 הגנה קבוצתית | 12.2.2 התמודדותה של מדינת ישראל עם תופעת ההסתננות | 12.2.2.1 בניית גדר הפרדה | 12.2.2.2 חוק למניעת הסתננות | 12.2.3 נוהל הגשת בקשה למקלט מדיני בישראל | 12.2.4 הגשת בקשות מקלט על ידי אזרחים של ברית המועצות לשעבר | 12.2.5 מדיניות מדינת ישראל כלפי סודנים ואריתראים | 12.2.5.1 אריתריאה | 12.3 ממסתננים לשגרירים – עמדת המחברים | רשימת מקורות | פרק י"ג: עובדים זרים ומערכת המשפט הפרק נכתב על ידי עו"ד צבי קן־תור ועו"ד רוית בכרך | 13.1 בית הדין לעררים – בית דין מינהלי בענייני מעמד ותושבות | 13.1.1 רקע | 13.1.2 סמכויות בית הדין | 13.1.3 ניהול ההליך | 13.1.4 מיקום בתי הדין לעררים | 13.1.5 אופן מינוי דיינים לבית הדין לעררים | 13.1.6 הנושאים שבהם דן בית הדין לעררים | 13.1.7 אוכלוסיית היעד של בתי הדין לעררים | 13.1.8 תנאים לפנייה לבית הדין לעררים | 13.1.9 ערעור על החלטת בית הדין לעררים | 13.1.10 ערעור וביקורת שיפוטית על החלטות רשות האוכלוסין ושר הפנים | 13.2 בית דין לביקורת משמורת | 13.3 הבחנה בין בית הדין לעררים לבין בית הדין לביקורת משמורת | 13.4 בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים | 13.5 איחוד מינהלי | 13.6 בית הדין לעבודה | 13.7 בית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים | 13.8 בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק | 13.9 עמדת המחברים | 13.9.1 כפיפות בית הדין לעררים | 13.9.2 הרחבת הסמכות | 13.9.3 מיזוג של בית הדין לביקורת משמורת | רשימת מקורות | פרק י"ד: אזרחות ישראלית – התנאים לקבלתה ואופן סיומה הפרק נכתב על ידי עו"ד שי נמרודי | 14.1 מבוא | 14.2 הדרכים לקבלת אזרחות | 14.2.1 אזרחות מכוח שבות | 14.2.2 אזרחות מכוח ישיבה בישראל | 14.2.3 אזרחות מכוח לידה | 14.2.4 אזרחות מכוח לידה וישיבה בישראל | 14.2.5 אזרחות מכוח אימוץ | 14.2.6 אזרחות מכוח התאזרחות – כללי | 14.2.7 אזרחות מכוח הענקה | 14.3 סיום האזרחות | 14.3.1 ויתור על אזרחות | רשימת מקורות | פרק ט"ו: מסעדות אתניות הפרק נכתב על ידי עו"ד יצחק לניאדו ואנה ניני | 15.1 מסעדה אתנית־אסייתית | 15.2 מיכסות והשכלה | 15.3 שפים – חילופים, החלפה וניוד | 15.4 אישור חוזה וחתימתו בפני הקונסול הישראלי | 15.5 אכיפה במסעדות | 15.6 אכיפה וענישה | 15.7 התארגנות | 15.8 הסדר חדש | 15.9 הערת המחברים | רשימת מקורות | פרק ט"ז: המים הכלכליים הפרק נכתב על ידי עו"ד שי נימרודי | רשימת מקורות | פרק י"ז: ניהול תהליך ניוד מומחים הפרק נכתב על ידי עו"ד צבי קן־תור | 16.1 מבוא | 16.2 ניהול תהליך ניוד מומחים זרים | 16.3 הגדרת מומחה | 16.4 תחומי המשנה של תהליך ניוד מומחים זרים | 16.4.1 קביעת מדיניות החברה | 16.4.2 ניתוח עלויות השליחות | 16.4.3 אשרות עבודה | 16.4.4 אשרות לבני משפחה נלווים | 16.4.5 תעסוקת בני הזוג | 16.4.6 רישום במדינת היעד | 16.4.7 ביטוח רפואי | 16.4.8 שירותים רפואיים | 16.4.9 דיור – איתורו ושכירתו | 16.4.10 אחזקת דיור | 16.4.11 מס הכנסה ותאום מס | 16.4.12 פנסיה וביטוח חיים | 16.4.13 ביטוח לאומי | 16.4.14 ניתוק תושבות | 16.4.15 מס מכירה רעיונית ומס ירושה | 16.4.16 תלושי שכר | 16.4.17 חשבונות בנק וכרטיסי אשראי | 16.4.18 אישור מסמכים ותעודות וההכרה בהן | 16.4.19 תרגום אפוסטיל ואישור נוטריון | 16.4.20 שפה | 16.4.21 רכב ורישיונות נהיגה | 16.4.22 גני ילדים ובתי ספר | 16.4.23 העברת דירה, משלוח מטען ומכס | 16.4.24 וטרינר והסגר (קרנטין) | 16.4.25 עובד סוציאלי ושירותים חברתיים | 16.4.26 התמצאות כללית (אוריינטציה) והכרת הסביבה | 16.4.27 הדרכה תרבותית ומנטלית | 16.4.28 שירותי מזון וקייטרינג | 16.4.29 סיורים וטיולים | 16.4.30 השיבה הביתה | 16.4.31 נושאים חריגים או ייחודיים | 16.5 סיכום
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות