Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות

₪790.00 ₪490.00
מק"ט: 24700

מחברים: שמואל הרציג, עו"ד; חיים הרציג, עו"ד

Tender Laws Volume 1 – Tenders of Local Authorities

דיני מכרזים; דיני רשויות מקומיות: חיים הרציג עו

הסדרה המלאה דיני מכרזים כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות
2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים
3. דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים
4. דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז
5. דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף
6. דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז
7. דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז
8. סעדים בדיני מכרזים
אודות הספר

סדרת דיני מכרזים היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, עורכי הדין והגופים השונים הקשורים לתחום דיני המכרזים.
 
דיני מכרזים כרך א הינו אחד משני הכרכים אשר דנים בדין החרות, ועוסק בדין החל על מכרזי הרשויות המקומיות.

אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עע"מ 6169/07 גאזי עומר נ' ד"ר פתחי דקה ראש מועצה מקומית זמר
בג"ץ 5872/07 איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו
עע"מ 8610/03 אמנון מסילות מעלות את מרכז שוש סלע נ' המועצה המקומית מג'אר
ה"פ 8173/99 נווה ב.ב. פרוייקטים בע"מ נ' העמותה לפיתוח וישוב מושב גילת
ע"א 5035/98 משה"ב חברה לשיכון בניין ופיתוח בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עע"מ 2398/12 ע.מ.ת. ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ - ב"כ עו"ד ריחאן נג'אר, עו"ד האני טנוס, עו"ד באסל אבו דריס נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ
עת"מ (נצ') 4880-09-12 להב הרים ירוקים בע"מ נ' עיריית בית שאן
עת"מ (חי') 38361-06-10 מ.ג.ע.ר. - מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ נ' המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
ס"ע (נצ') 13742-05-10 היתם קאדרי נ' מועצה מקומית נחף
ע"א (י-ם) 11525/07 נאות דורית בע"מ נ' המועצה המקומית אלקנה
עת"מ (נצ') 1122/06 רן רחמיאן חב' לניהול נכסים בע"מ נ' עיריית עפולה
עת"מ (י-ם) 173/06 ענף חלקי חילוף רכב ואביזרים נ' מינהל הרכב הממשלתי, משרד האוצר
רע"א 7961/04 מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ נ' החברה הכלכלית לראש העין
בש"א (ב"ש) 3974/03 יראב שירותי נוי 1985 בע"מ נ' עיריית באר-שבע
עת"מ (חי') 1239/03 שלג לבן 1986 בע"מ נ' עיריית עכו
עת"מ (י-ם) 581/03 ניסן שריפי - משרד עורכי דין נ' ממשלת ישראל
עת"מ (נצ') 265/03 עבדאללה חליחל נ' המועצה האיזורית הגליל התחתון
עת"מ (י-ם) 786/02 Electronic Data Systems Corporation נ' מדינת ישראל – הנהלת בתי-המשפט
עת"מ (י-ם) 754/02 גיגי הסעות בע"מ נ' המועצה המקומית מבשרת ציון
עת"מ (י-ם) 536/02 גילי ויואל עזריה בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון
עת"מ (י-ם) 436/02 טרילוג בע"מ נ' הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
עת"מ (ב"ש) 204/02 אחמד אלאסד נ' איברהים אבו מחארב
עת"מ (נצ') 173/02 מוצרי מתכת ניר דוד נ' עירית בית שאן
עת"מ (י-ם) 323/01 מנרב אחזקות בע"מ נ' כנסת ישראל
עת"מ (חי') 317/01 חשאן כאמל – חברה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ נ' המועצה המקומית ג'וליס
עת"מ (ב"ש) 266/01 יראב שירותי נוי (1985) בע"מ נ' עיריית באר-שבע
עת"מ (י-ם) 235/01 חברת ע. אליאס בע"מ נ' עיריית ירושלים
בש"א (י-ם) 1821/99 היולט-פאקרד (ישראל) בע"מ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
ת"א (י-ם) 1803/96 א.מ. חניות בע"מ נ' עירית ירושלים
.
מבוא | פרק ראשון - חובת עריכת מכרז | א. מקור החובה | ב. מהות החובה והיקפה | ג. חובת מכרז לגבי תאגידים ברשויות המקומיות | ד. סיכום | פרק שני - פטור מחובת עריכת מכרז | א. המסגרת הנורמטיבית | ב. חוזים במקרקעין | ג. חוזים להזמנת טובין, להעברת טובין, או לביצוע עבודה | (1) חווים שערכם נמוך | (2) חוזה הנערך עם ספק או מומחה יחידי בארץ | (3) חוזה לביצוע עבודה מדעית, אמנותית, או ספרותית | (4) חוזה להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה | (5) חוזה הבא להגדיל הוצאות על-פי חוזה קיים | (6) חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים | (7) חוזה לייעוץ ועבודות כיוצא באלה | (8) חוזה ביטוח | (9) חוזה לבניית מבנה ציבור, או עבודות תשתית | (10) חוזה המבוסס על תוצאות מכרז עבור רשות מקומית אחרת | (11) חוזה עם הסוכנות היהודית לניצול כספי מגבית | (12) חוזה לאחזקה ולהפעלה של מתקני ביוב | (13) התקשרות עם תאגיד ממשלתי | (14) מכרז שלא נשא תוצאות | ד. סיכום | פרק שלישי – המכרז - הכנתו, פרסומו ומסמכיו | א. הכנת המכרז | ב. ההודעה על המכרז ודרכי פרסומה | ג. סתירה בין המודעה ובין תנאי המכרז, או אי פרסום שינוי בתנאי המכרז | ד. מסמכי המכרז | (1) "תנאי המכרז לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז" - תקנה 10(א)(1) | (2) "נוסח מסמך הצעת המשתתף במכרז" - תקנה 10(א)(2) | (3) "נוסח של החוזה המוצע" - תקנה 10(א)(3) | (4) "לוח זמנים ותנאי תשלום" - תקנה 10(א)(4) | (5) "התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה", "רשימת החומרים וכמויותיהם, ציוד העזר והמכונות שהעירייה תספק לצורך ביצוע העבודה נושא החוזה ותנאי מסירתם" - תקנה 10(א)(5) ותקנה 10(א)(7) | (6) "כתבי כמויות וטפסי הצעת מחירים" - תקנה 10(א)(6) | (7) הערבות ותנאיה - "נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומשך הערבות" - תקנה 10(א)(8) | (8) "מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי מכרז" - תקנה 10(א)(9) | (9) כל מידע או מסמך אחרים שראש העירייה ימצא לנכון למסור או לדרוש, לרבות בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע" - תקנה 10(א)(10) | פרק רביעי - תנאי המכרז | א. תנאים מוקדמים המתייחסים למציע או לעבודה נשוא המכרז | (1) כללי | (2) זיהויים של תנאים מוקדמים לעומת תנאים רגילים | (3) סבירות התנאים המוקדמים ועקרון פתיחות המכרז | (4) סקירת תנאים מוקדמים נפוצים להשתתפות במכרז | (א) רישום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 | (ב) נסיון קודם | (ג) תנאים מוקדמים נפוצים נוספים | ב. תנאים אחרים | (1) הוראות בדבר הגדלת או הקטנת היקף העבודה | (2) פיצול וחלוקת עבודות | (3) חלופות לביצוע העבודה | (4) הבהרות | (5) תנאים שונים נוספים וסבירותם | ג. מועד תקיפת תנאי מכרז | פרק חמישי - הליכי המכרז | א. אומדן ההוצאות וההכנסות | (1) כללי | (2) הצעות בהן נדרש סכום גבוה מהאומדן | (3) הצעות בהן נדרש סכום נמוך מן האומדן והצעות גרעוניות | (4) אומדן בלתי סביר, טעות באומדן | (5) העדר אומדן או אי הפקדתו במועד כעילה לביטול מכרז | ב. הגשת ההצעות | (1) כללי | (2) איחור בהגשת מסמכי מכרז | ג. פתיחת תיבת המכרזים | ד. העברת מסמכי המכרז לחוות-דעת מומחה | (1) כללי | (2) משקלה של חוות דעת המומחה (או היועץ המקצועי) | (3) היכרות המומחה עם אחד ממשתתפי המכרז | פרק שישי – הדיון במכרז | א. ועדת המכרזים | (1) כללי | (2) מנין חוקי ואופן ההכרעה | (3) העדר יכולת לקבל החלטה | ב. בדיקת מסמכי המכרז ותיקון טעויות | (1) כללי | (2) תיקון טעות מותר ותיקון אסור | (3) תיקון טעויות חשבוניות | ג. פסילת מסמכי מכרז | (1) כללי | (2) שגיאות שנעשו במכוון או תכסיסים בלתי הוגנים | (3) המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז, או הנחות בלתי נכונות או שהמחירים שצוינו בהם אינם סבירים | (4) מסמכי המכרז הוגשו שלא בהתאם לתקנות, או שלא בהתאם לתנאי המכרז | (5) צורפה למסמכי המכרז הסתייגות עקרונית או שינוי יסודי | ד. זכות טיעון | פרק שביעי - ההחלטה במכרז | א. לידתן של ההצעות למכרז | ב. ההצעה הזולה ביותר, קביעתה והחובה לקבלה | (1) כללי | (2) קביעת ההצעה הזולה ביותר בהתחשב במתן עדיפויות | (3) איסור ניהול משא ומתן | ג. מחירים הוגנים וסבירים | ד. מקרים שאין חובה להמליץ בהם על ההצעה הזולה ביותר | (1) כללי | (2) כושרו של בעל ההצעה הזולה | (א) כללי | (ב) מהו ה"כושר" שבו רשאית ועדת המכרזים להתחשב בבואה להמליץ על הצעה | (ג) התחשבות בשיקולים שלא נמנו במכרז | (3) כלל "מקבילית הכוחות" | (4) הצעה יחידה למכרז | ה. אי המלצה על כל הצעה | ו. החלטת ראש הרשות המקומית והחלטת המועצה | ז. ביטול מכרז | (1) כללי | (2) הוראות התקנות והתוספות לצווים | (3) השיקולים והאיוזנים בהחלטת הביטול | ח. זכות העיון במסמכים | (1) מכח הדין המנהלי ומכח התקנות והתוספות לצווים | (2) מקורות נוספים לזכות העיון | פרק שמיני - מכרזים משותפים | נספח - אינדקס פסיקה שאוזכרה בכרך | נספח - פסיקה שלא פורסמה המצורפת לכרך | (1) רשימת הפסיקה | (2) תדפיסי הפסיקה | נספח - חיקוקים בדיני מכרזים - רשויות מקומיות | (1) רשימת החיקוקים | (2) תדפיסי החיקוקים
Mobile version: Enabled